Monumenten in en uit bedrijf

tot en met medio april 2020

In Museum Spakenburg is een tentoonstelling te zien over monumenten. Naast bekende monumenten zoals de beeldbepalende scheepswerf en de visafslag worden ook minder bekende bedrijfsmonumenten voor het voetlicht gebracht. 

Het grootste deel van de oude bebouwing in de gemeente Bunschoten valt op door eenvoud. Toch kent de gemeente 65 gemeentelijke en 9 rijksmonumenten. Het zijn gebouwen en bouwwerken die tot stand gekomen zijn omdat mensen op een bepaalde manier dachten, leefden en werkten.
Deze tentoonstelling gaat over monumenten met een bedrijfsfunctie en geeft daarmee een inkijkje in de bronnen van bestaan en hoe dit door de jaren heen veranderde.

Een voorbeeld hiervan is het transformatorhuisje 1038. Dit transformatorhuisje is te vinden aan de Eemdijk 131a en biedt plaats aan één of meer transformatoren waarbij hoogspanning omgezet wordt in laagspanning, voor huishoudelijk gebruik. Het werd in 1954 in opdracht van de Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij ontworpen door architect H.E. Schulte uit Utrecht.
Een ander voorbeeld zijn een drietal typisch Bunschoter hooibergen. Dit type is voorzien van een dakkapel met zadeldak, luiken en een hijsbalk. Via de dakkapel werd het hooi met een grijper, een zogenaamde hooilosser, in de berg gebracht. Door de introductie van het kuilgras zijn de hooibergen niet meer in gebruik.


Veel panden die in deze tentoonstelling worden uitgelicht hebben inmiddels een andere functie gekregen, of staan zelfs leeg. Door de monumentenstatus is de beschermwaardigheid gewaarborgd en zijn deze gebouwen ook voor de generaties na ons stille getuigen van de plaatselijke historie.

De tentoonstelling toont een variëteit aan (on)gewone plekjes en is te zien tot medio april 2020.