Hoogwaterbescherming

30 september 2016 tot medio juni 2017

een volgende ramp voor zijn

Een land aan de Noordzee en Waddenzee, met grote rivieren en meren is kwetsbaar voor overstromingen. Zonder duinen, dijken, dammen en stormvloedkeringen zou bijna 60 procent van ons land regelmatig of zelfs permanent onder water staan.

De expositie ‘Hoogwaterbescherming een volgende ramp voor zijn’, neemt u in het kort mee naar de watersnoodrampen die Nederland in het (nabije) verleden troffen, zoals de watersnoodramp van 1916 en 1953.
Tevens wordt in beeld gebracht wat de Rijksoverheid en waterschappen doen om overstromingen te voorkomen en een volgende ramp voor te zijn.

Speciale aandacht is er voor de zelfsluitende waterkering die momenteel in het centrum van Spakenburg wordt aangelegd. Met ruim 300 meter wordt de waterkering de langste van de wereld.